Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bed & Breakfast de Oude Korenmolen in Voorst(KVK 84337818)

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast de Oude Korenmolen te Voorst en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast de Oude Korenmolen heeft gereserveerd middels een reservering, contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.
De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B de Oude Korenmolen of namens de eigenaar van B&B de Oude Korenmolen de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.Oudekorenmolen.nl,  door een reservering te boeken een e-mail te sturen naar: info@oudekorenmolen.nl of door te bellen met telefoonnummer: 06-25080187.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast de Oude Korenmolen.
Rolf en Anita de Haan
De Halmen 2
7383BG Voorst gemeente Voorst
06-25080187
Website: www.oudekorenmolen.nl
E-mail : Info@oudekorenmolen.nl

 

1.Bed & Breakfast de Oude Korenmolen.

1.1


Bed & Breakfast de Oudekorenmolen is beschreven op de websites: www.oudekorenmolen.nl –  https://www.facebook.com/OudeKorenmolen/

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast de Oude Korenmolen ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

De Kamer / appartement is geschikt voor twee personen.
Extra kinderbed eventueel bij te boeken.
Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 17.00 uur bij ons terecht.
De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren, dan loopt u het risico dat er niemand van de Bed & Breakfast aanwezig is.
Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.
Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.
Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.
In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4


Het ontbijt wordt geserveerd tussen 07.30 uur en 10:00 uur op de kamer. Er wordt u een mand/schaal met ontbijt gebracht, waarbij u gebruik maakt van het servies welke aanwezig is in de Bed & Breakfast.
Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten op het balkon te ontbijten.
Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.
Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.
Het is niet mogelijk om dit alsnog achteraf bij te reserveren.


1.5

De B&B de Oude Korenmolen beschikt over een kitchenette, eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikt deze kamer over een balkon. Het gebruik / betreden  van het balkon is geheel op eigen risico.

 1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.7

Meegebrachte fietsen kunnen in overleg geplaatst worden in de garage, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimte bij Bed and Breakfast de Oude Korenmolen voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.
De privé ruimtes (het woonhuis) mogen niet betreden worden door gasten van de B&B.
Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privé gedeeltes niet te betreden.


 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.oudekorenmolen.nl
Prijzen zijn inclusief een uitgebreid ontbijt en inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting  en de eind schoonmaak.

2.2

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast B&B de Oude Korenmolen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.
Bed & Breakfast de Oude Korenmolen is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.


3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt door reservering op de Website www.oudekorenmolen.nl per e-mail via Info@oudekorenmolen.nl of via telefoonnummer 06-25080187 na een aanbetaling van het geldende bedrag op de website www.oudekorenmolen.nl

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag via de website www.oudekorenmolen.nl ontvangt u van een bevestiging met uw boekingsnummer en aanvullende informatie.
Na ontvangst van de aanbetaling wordt de boeking pas definitief.
Mochten wij binnen 48 uur geen aanbetaling van u hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag als nog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

Het resterende openstaande bedrag moet u direct bij aankomst contant, via een Tikkie of overboeking betalen.

3.4

Extra kosten zoals gebruik uit de minibar en andere diensten moeten worden betaald bij het uitchecken.


4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Bij annulering:
-Van meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.
-Binnen 14 dagen bedragen de annuleringskosten 50%.
-Van 2 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan ons door te geven.
Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3

Bed & Breakfast de Oude Korenmolen kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.
In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk informeren en zal terugstorting van het betaalde bedrag plaatsvinden.
Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.


5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.
Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.


6. Aansprakelijkheid.

6.1

Bed & Breakfast de Oude Korenmolen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast de Oude Korenmolen tegen aanspraken dienaangaande.
Bed and Breakfast de Oude Korenmolen is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde landbouw, bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast de Oude Korenmolen.

6.2

Door Bed & Breakfast de Oude Korenmolen wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de Bed and Breakfast de Oude Korenmolen.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de Bed & Breakfast
Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de kitchenette, de badkamer, de buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast de Oude Korenmolen.
Bij verlies of het meenemen van de voordeur sleutel wordt er 100 euro in rekening gebracht.Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.
Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.
Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.


7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan in de tuin rondom de Bed and Breakfast.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
Balkon en trap van de Bed & Breakfast de Oude Korenmolen is betreden/ gebruiken op eigen risico.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.
Denk hierbij dan aan de trampoline, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden- met wagens – omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan de honden op het erf zonder overleg te voeren.


8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Rolf en Anita de Haan

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info over privacybeleid